Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 9
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Кафедри

Ліцей  «Універсум»  Шевченківського  району  міста  Києва

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________

Директор  ліцею   Сергій  СУРМА

20.10.2018

 

 

 

СИСТЕМА

забезпечення  якості  освітньої  діяльності

та  якості  освіти  в  ліцеї

 

 

 

 

 

 

Схвалено

педагогічною  радою  ліцею

протокол  №  3  від  20.10.2018

 

 

2018

ЗМІСТ

 1. Загальні  положення
 2. Стратегія  розвитку  та  основні  завдання  діяльності  ліцею
 3. Критерії, правила  і  процедури   системи  управлінської  діяльності  в  ліцеї
 4. Критерії, процедури  і  правила  оцінювання  освітнього  середовища
 5. Оцінювання  педагогічної  діяльності  педагогічних  працівників
 6. Оцінювання  навчальної  діяльності  учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Забезпечення  якості  освіти  в  ліцеї  «Універсум»  грунтується   на  основних  нормативно – правових  документах, які  регулюють  освітню  діяльність:

 • Конституція  України;
 • Конвенція  про  права  дитини;
 • Закон  України  «Про  освіту»;
 • Закон  України  «Про  загальну  середню  освіту»;
 • Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад, затверджене  Постановою  Кабінету  міністрів  України  від  27.08.2010  № 778;
 • Статут  ліцею  «Універсум», затверджений  розпорядженням  Шевченківської  районної  у  місті  Києві державної  адміністрації  від  06.05.2014  № 232.

Внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти охоплює всі процедури, які здійснює ліцей щодо безперервного вдосконалення якості освітнього процесу, в якому якість освітніх програм, якість навчання і викладання, якість результатів навчання, навчальні можливості і ресурсне забезпечення  відповідають  затвердженим стандартам, потребам учнів, а також вимогам органів, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості  освіти.

Головною  метою  документу  є  визначення загальної структури системи забезпечення якості  освіти в ліцеї, розроблення процедур  вивчення  і  оцінювання якості та супровід їх функціонування для підготовки випускників, які  можуть  володіти  ключовими  компетентностями  і  є  конкурентоспроможними при  вступі  до  закладів  вищої  освіти, відповідальних, вихованих  на  основних  життєвих  цінностях.

Основні  принципи  внутрішнього  забезпечення якості освіти  і  освітньої  діяльності  в  ліцеї:

 • автономність – забезпечення якості здійснюється шляхом самостійного, незалежного і відповідального прийняття рішень стосовно добору процедур, методів, засобів, інструментів для визначення стану та поліпшення якості  освітньої  діяльності  та  якості  освіти;
 • адекватність – забезпечення якості  освіти враховує потреби та очікування  учнів, батьків та суспільства;
 • академічна доброчесність – забезпечення  якості ґрунтується  на засадах чесності, справедливості, відповідальності та взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу;
 • вимірюваність – забезпечення якості ґрунтується на кваліметричній  основі, здійсненні  моніторингових  процедур;
 • відкритість – забезпечення якості супроводжується висвітленням інформації щодо процесів та результатів, залученням  зацікавлених  осіб;
 • відповідальність – ліцей  несе первинну відповідальність за якість  освіти, що ним надається.

Основні  процедури  внутрішнього  забезпечення якості освіти в  ліцеї:

 • побудова системи показників якості освітньої діяльності та якості освіти за напрямами профільного  навчання  та  поглибленого  вивчення  окремих  предметів;
 • самооцінка якості освітньої діяльності, яка  проводиться  один  раз  на  рік;
 • підготовка та проведення моніторингових досліджень для визначення тенденцій  та  динаміки  освітнього  процесу  в  ліцеї;
 • підготовка та  проведення  опитувань  серед  учасників  освітнього  процесу для визначення якості надання освітніх послуг та виявлення  можливих  проблем;
 • рейтингове оцінювання результатів діяльності вчителів для стимулювання, мотивації  та  оцінювання  їхньої  педагогічної  діяльності;
 • спостереження  різних  аспектів  освітнього  процесу  та  освітнього  середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  1. СТРАТЕГІЯ  РОЗВИТКУ  ТА  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЛІЦЕЮ

Ліцей “Універсум” згідно з його Статутом – заклад  загальної  середньої  освіти   з профільним навчанням та поглибленим  вивченням  окремих  предметів, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, задовольняє потреби  учнів  основної  і  старшої  школи в освіті понад державний мінімум та здійснює різнобічну  підготовку  учнівської  молоді  до  життя.

Основні  стратегічні  завдання  діяльності  ліцею:

 1. Оволодіння  учнями  ключовими  компетентностями, необхідними  для  життя.
 2. Підготовка  випускників  до  вступу  у  заклади  вищої  освіти.
 3. Наскрізний  процес  виховання  учнів.

Основна  школа  ліцею  вже  декілька  років  працює  за  навчальним  планом  поглибленого  вивчення  інформатики  та  вивчення  двох  іноземних  мов. Таке  спрямування  базової  освіти  буде  зберігатись  і  в  найближчій  перспективі. Воно  відповідає  запитам  дітей  і  батьків  та  є  актуальним  на  сьогоднішній  день.

Старша  школа  є  багатопрофільною. Це  зумовлено  запитами  батьків і дітей  та  необхідністю  враховувати  напрямки  вступу  абітурієнтів  до  ЗВО. Ліцей  буде  продовжувати  орієнтуватись  на  три  профільні  напрями – математичний, гуманітарний, економічний. Опитування, які  проводяться  серед  учнів  9  класу, показують, що  саме  цими  профільними  напрямами  найбільш  цікавляться  випускники  основної  школи.

Одним  із  стратегічних  напрямів  діяльності  ліцею  є  сприяння  постійному  професійному  зростанню  педагогічних  працівників. Ліцей  буде  продовжувати  працювати  над  підвищенням  якісних  показників  кваліфікаційного  складу  педагогічних  працівників, систематичним  підвищенням  кваліфікації  педагогічних  працівників  у різних  формах, сертифікації  педагогічних  працівників.

Стратегічний  розвиток  ліцею  неможливий  без  вдосконалення  матеріальної  технічного  забезпечення  ліцею  та  створення  комфортного  освітнього  середовища. Основним  завданням  поліпшення  матеріально – технічного  забезпечення  залишається  обладнання  на  території  ліцею  сучасного  спортивного  майданчика. Також  необхідно  створювати  мотивуюче  до  навчання  та  функціональне  середовище  у  навчальних  приміщеннях  ліцею.

Ліцей  буде  продовжувати  роботу  щодо  впровадження  змішаного  та  дистанційного  навчання. Для  цього  буде  розроблятись  відповідна  інтерактивна  платформа  та  готуються  ряд   управлінських  рішень. З  даного  питання  в  ліцеї  проводиться  дослідницько – експериментальна  робота  регіонального  рівня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  2. КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА  І  ПРОЦЕДУРИ  СИСТЕМИ  УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  В  ЛІЦЕЇ

 1. В  ліцеї  розробляється  та  щорічно  корегується  стратегія  розвитку. Оприлюднюється  стратегія  розвитку  у  щорічному  звіті  про  освітню  діяльність  ліцею. Усі  управлінські  рішення, які  приймаються  в  ліцеї,  підпорядковані  стратегії  розвитку.
 2. Основним  документом  оперативного  планування  в  ліцеї  є  річний  план  роботи, структура  якого  відповідає  внутрішній  системі  забезпечення  якості  освіти  в ліцеї. Річний  план  роботи  є  динамічним  документом, протягом  навчального  року  до  нього  можуть  вноситись  корективи. Щомісяця  проводиться  аналіз  виконання  річного  плану  роботи. Річному  плану  роботи  підпорядковані  інші  оперативні  плани  в  ліцеї – роботи  класних  керівників, психолога, методичних  об’єднань, календарно – тематичні  плани  учителів. Річний  план  роботи  схвалюється  педагогічною  радою  ліцею  на  серпневому  засіданні  та  затверджується  директором  ліцею. Педагогічна  рада  може  ухвалювати  рішення  про  запровадження  інших  оперативних  планів  з  метою  вдосконалення  системи  управлінської  діяльності  в  ліцеї.
 3. Важливим  інструментом  системи  управлінської  діяльності  в  ліцеї  є  моніторинг  освітньої  діяльності. Моніторинг  здійснюється  постійно  протягом  навчального  року. У  процесі  проведення  моніторингів  вивчаються:
 • динаміка  навчальних  досягнень  учнів;
 • стан  матеріально – технічного  забезпечення  ліцею;
 • стан  освітнього  середовища  ліцею;
 • освітня  діяльність  педагогічних  працівників;
 • забезпечення  наскрізного  процесу  виховання;
 • напрями  профільного  вивчення  предметів  і  курсів.

За  результатами  моніторингів  приймаються  управлінські  рішення, які  забезпечують  процес  вдосконалення  якості  освітньої  діяльності  в  ліцеї. Аналіз  результатів  моніторингів  розглядається  на  засіданні  педагогічної  ради, засіданнях  методичних  об’єднань  педагогічних  працівників.  Моніторинг  може  відбуватись  у  вигляді  спостереження, опитування, виконання  контрольних  зрізів  навчальних  досягнень, вивчення  документації.

 1. Ліцей  на  основі  критеріїв  і  процедур  внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти  здійснює  самооцінювання, результати  якого   відображаються  у  річному  звіті.
 2. Ліцей  щорічно  розробляє  освітню  програму  на  основі  типових  освітніх  програм, яка  відповідає  Державним  стандартам  загальної  середньої  освіти, враховує  специфіку  роботи  та  спроможність  ліцею. До  розробки  освітньої  програми  залучаються  усі  учасники  освітнього  процесу. Предмети  і  курси, які  вивчаються  профільно  і  поглиблено, обираються  із  врахуванням  потреб  та  інтересів  дітей  і  батьків. Освітня  програма  ухвалюється  на  засіданні  педагогічної  ради  та  затверджується директором  ліцею  не  пізніше  1  липня.
 3. В  ліцеї  розробляються, визначаються  та  розподіляються  обов’язки  між  директором  і  заступниками. Розподіл  обов’язків  має  бути  раціональним, сприяти  ефективному  керівництву  ліцеєм  та  вдосконаленню  освітньої  діяльності.
 4. Ліцей  постійно  моніторить  стан  матеріально – технічного  забезпечення.  Наявність  навчального  обладнання, технічних  засобів  навчання, система  опалення  та  водопостачання, харчування, стану  приміщень  безпосереднім  чином  впливає  на  якість  освітньої  діяльності. З  метою  вдосконалення  матеріально – технічного  забезпечення  ліцей  здійснює  запити  щодо  матеріально – технічного  забезпечення  до  засновника, яким  є  Шевченківська  районна  у  місті  Києві  державна  адміністрація, та  може  використовувати  позабюджетні  кошти.
 5. Важливою  ланкою  в системі  управлінської  діяльності  ліцею  є  діяльність  педагогічної  ради   ліцею. Педагогічна  рада  розглядає  актуальні  питання  освітньої  діяльності  ліцею. Рішення  педагогічної  ради  затверджується  директором  ліцею.
 6. Розклад  уроків  в  ліцеї  і  розпорядок  дня  складаються  з  урахуванням   вікових  груп  учнів  та  забезпечує  різні    організаційні  форми  освітнього  процесу.

10.  Комплектація класів, зарахування, відрахування, переведення та випуск учнів здійснюються в установленому порядку.

11.   Керівництво  ліцею  сприяє  організації  освітнього  процесу, який  спрямовується  на  оволодіння  учнями  ключовими  компетентностями. Мається, перш  за  все, на  увазі  перехід  до  сучасних  форм  організації  освітнього  процесу - змішаного, перевернутого, дистанційного  навчання.

12.   Керівництво  ліцею  постійно  працює  над  раціональним  добором  педагогічних  працівників. Кваліфікаційний  склад  педагогічних  працівників  має  постійно  підвищуватись, він  повинен  відповідати  освітній  програмі  ліцею. Заступником  директора  з  науково – методичної  роботи  здійснюється  щорічний  аналіз  кваліфікаційного  складу  педагогічних  працівників, на  основі  якого  приймаються  управлінські  рішення  та  вибудовується  стратегія  розвитку  ліцею.

13.  Керівництво  ліцею  організовує  процес  атестації  педагогічних  працівників  у  відповідності  до  нормативних  документів. Заступником  директора  з  науково – методичної  роботи  розробляються  індивідуальні  плани  атестації  кожного  педагогічного  працівника, визначається  науково – методична  проблема, яку  він  буде  розробляти. Науково – методична  проблема  педагогічного  працівника, який  атестується, відповідає  стратегічним  напрямам  роботи  ліцею  та  є  прикладною  і  актуальною. З  метою  мотивації  педагогічних  працівників  керівництво  ліцею  використовує  механізм  позачергової  атестації. В  ліцеї  здійснюється  аналіз  результатів  атестації, простежується  динаміка  професійного  зростання  педагогічних  працівників. Приймаються  відповідні  управлінські  рішення.

14.   Керівництво  ліцею  сприяє  сертифікації  педагогічних  працівників. З  цією  метою  в  ліцеї  проводиться  роз’яснювальна  робота  щодо  інституту  сертифікації  та  її  цілей. На  нарадах  при  директорові  та  засіданнях  педагогічної  ради  розглядається  механізм  проведення  сертифікації.

15.  Керівництво  ліцею  сприяє  розвиткові  методичної, інноваційної  та  дослідницько – експериментальної  роботи. З  цією  метою  приймаються  відповідні  управлінські  рішення (схвалення  педагогічною  радою, накази  директора), організовується  робота  методичних  об’єднань, проводяться  семінари  і конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  3. КРИТЕРІЇ, ПРОЦЕДУРИ  І  ПРАВИЛА  ОЦІНЮВАННЯ  ОСВІТНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА

 

16.   Ліцей  здійснює  заходи, які  сприяють  облаштуванню  та  обладнанню  навчальних  приміщень  з  урахуванням  принципів  універсального  дизайну  і  розумного  пристосування.

17.  В  ліцеї  учасники  освітнього  процесу  знають та дотримуються вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки,  знають та дотримуються правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Працівники  ліцею  проходять  навчання  та  інструктажі  з  даних  питань. Систематично  проводяться  бесіди  у  учнями. З  метою  запобігання  та  відповідного  реагування  на  надзвичайні  ситуації  в  ліцеї  проводяться  щорічно  тиждень  безпеки  життєдіяльності  та  день  цивільного  захисту.  Оцінка  стану  безпечного  функціонування  ліцею  та  заходів, які  проводяться  для  запобігання  та  реагування  на  надзвичайні  ситуації, дається  на  засіданнях  педагогічної  ради  та  в  наказах  директора  ліцею.

18.   Педагогічні  працівники  ліцею  обізнані  з  правилами  реагування  у  випадку  травмування  або  погіршення  самопочуття  учнів. З  цією  метою  в  ліцеї  систематично  проводиться  інструктаж, інформування  та  навчання  з  педагогічними  працівниками.

19.  Дизайн  навчальних  приміщень  ліцею  має  бути  максимально  функціональним  та  мотивуючим  до  навчання. Для  цього  проводяться  регулярні  спостереження, аналіз  та  приймаються  управлінські  рішення. Питання  функціональності  дизайну  розглядаються  на  засіданнях  методичних  об’єднань.

20.  Ліцей  має  необхідні  навчальні  приміщення – навчальні  аудиторії, навчальні  кабінети, лабораторії  і  підсобні  приміщення, які  забезпечують  виконання  освітньої  програми. Навчальні  кабінети  забезпечуються  інтерактивними  засобами  навчання  та  необхідним  навчальним  обладнанням. Здійснюється  регулярний  моніторинг  за  станом  засобів  навчання  і  обладнання. Завідувачі  кабінетами  та  заступник  директора  з  адміністративно – господарської  роботи  звітують  про  використання  засобів  навчання  і  обладнання.

21.  Бібліотека  не  повинна  виконувати  виключну  функцію  як  сховище  для  зберігання  підручників.   На  сучасному  етапі  бібліотека  має  бути  інформаційним  центром  з  рядом  осередків. Оцінювання  діяльності  бібліотеки  здійснюється  через  спостереження  керівництва  ліцею.

22.  Важливою  складовою  якості  освітньої  діяльності  ліцею  є  організація  роботи  харчоблоку, який  складається  з  кухонних  приміщень  та  залу  приймання  їжі. У  ході  спостережень  керівництво  ліцею  моніторить  санітарно – гігієнічний  стан  приміщень  їдальні. Щорічно  укладається  договір  на  постачання  продуктів  і  приготування  їжі  з  КП  «Школярик». Керівництвом  ліцею  вивчається  забезпеченість  їдальні  необхідним  обладнанням. Здійснюється  моніторинг  тижневого  меню  та  якості  приготованої  їжі, наявності  сертифікатів  якості  та  строків  використання  продуктів.

23.  Важливою  складовою  освітніх  ресурсів  ліцею  є  інформаційні  ресурси. Використання  інформаційних  ресурсів  можливе  завдяки  доступу  до  мережі  Інтернет. Має  бути  забезпечено  безпечний  доступ  до  мережі. У  процесі  викладання  предметів (курсів)  відбувається  розвиток  умінь  учнів  знаходити  необхідну  інформацію  та  безпечного  користування  мережею.

24.  В  ліцеї  проводиться  політика  запобігання  булінгу  і  мобінгу.  Вона  включає  в  себе  розгляд  цих  проблем  на  нараді  при  директору  і  засіданнях  педагогічної  ради, наказах  директора  ліцею, проведення  післяурочних  заходів, класних  та  виховних  годин, батьківських  зборах.  До  політики  запобігання  булінгу  і  мобінгу  активно  залучаються  представники  учнівського  самоврядування. З  даної  проблематики  проводяться  семінари. Оцінюється  політика  через  вивчення  документації, звіту  психолога, аналізу  фактів  булінгу  або  мобінгу.

25.  Одним  із  чинників  ефективного  освітнього  процесу  є  наявність  в  ліцеї  чітких  і  зрозумілих  усім  учасникам  освітнього  процесу  правил  поведінки  учнів, що  базуються  на  взаємній  повазі. Правила  поведінки  розробляються заступником  директора  з  виховної  роботи  та     оприлюднюються. Інформацію  про  правила  поведінки  в  ліцеї  отримують  всі  учасники  освітнього  процесу.

26.  Робота  практичного  психолога  в  ліцеї  спрямована  на  забезпечення  сприятливого  психологічного  клімату  та  запобігання  негативним  ситуаціям  у  взаємовідносинах  між  учасниками  освітнього  процесу. У  своїй  діяльності  психологічна  служба  тісно  співпрацює  з  керівництвом  ліцею  та  класними  керівниками.   Систематично  надаються  консультації  учасникам  освітнього  процесу  з  проблем  адаптації, булінгу, мобінгу, особистісного  розвитку  та  інших  проблем.

27.  Одним  із  принципів  діяльності  ліцею  є  рівний  доступ  до  навчання  усім  дітям  незалежно  від  особливостей  фізичного  розвитку, етнічної  та  релігійного  приналежності. За  наявності  таких  дітей  керівництво  ліцею  здійснює  моніторинг  їх  адаптації, відносини  з  іншими  дітьми, здійснюється  індивідуальна  робота  практичним  психологом. Результати  такого  моніторингу  відображаються  в  аналітичних  документах, підготовлених  практичним  психологом  та  заступником  директора  з  виховної  роботи.

28.  В  ліцеї  культивується  повага  до  прав  людини  та  здійснюється  протидія  до  будь-яких  форм  дискримінації  за  різними  ознаками. Ця  політика  забезпечується  через  проведення  бесід  з  учнями, проведення  тематичних  післяурочних  заходів, наскрізного  процесу  виховання. Про  проведену  роботу  щорічно  звітується  заступник  директора  з  виховної  роботи.

29.  Важливим  аспектом, який  впливає  на  якість  освіти  в  ліцеї, є  забезпечення  адаптації  учнів  і  учителів  до  освітньої  діяльності  в  ліцеї. Адаптація  учнів  забезпечується  через  проведення  тематичних  інформаційних  квестів, спостереженням  за  їх  роботою  у  перші  тижні  навчання  в  ліцеї. Адаптація  молодих  учителів  здійснюється    через  використання  інституту  наставництва  в  структурі  методичних  об’єднань. Результати  адаптаційного  процесу  прослідковуються  практичним  психологом  шляхом  опитування  та  розглядаються  на  нарадах  при  директорові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  4. ОЦІНЮВАННЯ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

 

30.  Учителі  ліцею застосовують компетентнісний підхід  у  викладанні та використовують різні форми і методи проведення навчальних занять, які спрямовані на творчий розвиток учнів, їх самостійну і аналітичну роботу. Оцінювання  викладацької  діяльності  учителів  відбувається, в  основному, через  відвідування  керівництвом  ліцею  навчальних  занять. За  підсумками  відвідування  складається  висновок, учителі  здійснюють  самоаналіз  проведеного  навчального  заняття.

31.   На  сучасному  етапі  стає  актуальним  розроблення  індивідуальної  освітньої  траєкторії  учня. Індивідуальна  освітня  траєкторія  розробляється  для  визначення  персонального  шляху  реалізації  особистісного  потенціалу. Індивідуальна  освітня  траєкторія  розробляється  для  учнів, які  випереджають  однокласників  у  швидкості  засвоєння  навчального  матеріалу  або  швидкість  засвоєння   яких  відстає  від  однокласників. Індивідуальна  освітня  траєкторія  розробляється  також  для  учнів, які  перебували  на  тривалому  лікуванні.  Питання  і  результативність  розробленої

індивідуальної  освітньої  траєкторії    розглядаються  і  доповідаються  на  нарадах  при  директорові, засіданнях  педагогічної  ради, засіданнях  методичних  об’єднань. Приймаються  рішення  із  вдосконалення  методики  розроблення  індивідуальної  освітньої  траєкторії. У  ході  реалізації  індивідуальної  освітньої  траєкторії  використовуються  різні форми  організації  освітнього  процесу, зокрема, технології  змішаного  і  дистанційного  навчання.

32.   В  ліцеї  забезпечується  наскрізний  процес  виховання, тобто  виховання  охоплює  усі  аспекти  освітнього  процесу, а  не  обмежується  лише  роботою  класного  керівника, проведенням  виховних  годин  та  післяурочних  заходів. Наскрізний  процес  виховання  вивчається, в  основному, шляхом  відвідування  навчальних  занять, за  результатами  якого  складається  висновок  та  здійснюється  самоаналіз  вчителя  проведеного  навчального  заняття.

33.  Вчителі  ліцею  планують  та  прогнозують  свою  роботу. Це  відбувається  через  розроблення  ними  календарно – тематичних  планів. Зміст  календарно – тематичних  планів  має  передбачати  оволодіння  учнями  ключовими  компетентностями  та  забезпечувати  навчальний  зміст  предмету  (курсу). Учителі  самостійно  визначають  обсяг  годин  на  вивчення  навчальної  теми, можуть  змінювати  послідовність  вивчення  тем. На  початку  навчального  року  керівництво  ліцею  вивчає  календарно – тематичні  плани  учителів, зміст  календарно – тематичних  планів  розглядається  та  погоджується  на  засіданнях  методичних  об’єднань.

34.   Вчителі  ліцею  використовують  наявні, оприлюднюють  і можуть  розробляти  критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів. Про  критерії  оцінювання  систематично  інформуються  учні. Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  відповідають  Державним  стандартам  загальної  середньої  освіти, навчальним  програмам, іншим  нормативним  документа  з  цього  питання  та  розроблені  на  основі  компетентнісного  підходу.

35.  В  ліцеї  щорічно  проводяться  моніторинги  навчальних  досягнень  учнів  у  вигляді  тестів, зрізів  знань, пробного  ЗНО. За  результатами  моніторингів  здійснюється  аналіз  відповідності  результатів  моніторингів  підсумковому  оцінюванню  з  предметів (курсів).  Розраховується  коефіцієнт  кореляції  між  результатами  моніторингів  і  підсумковими  оцінками. За  підсумками  аналізу  приймаються  управлінські  та  педагогічні  рішення.

36.   Педагогічні  працівники  ліцею  підвищують  свою  кваліфікацію, проходять  чергову  атестацію  і  сертифікацію. Підвищення  кваліфікації  відбувається  у  різних  організаційних  формах. Підвищення  кваліфікації  є  безперервним  процесом. Аналіз  підвищення  кваліфікації, атестації  та  сертифікації  здійснюється  через  вивчення  документації. Для  мотивації  педагогічних  працівників  ліцей  використовує  механізм  позачергової  атестації.

37.  Ліцей  спрямовує  професійне  зростання  педагогічних  працівників  у  напрями, які  відповідають  стратегії  розвитку, умовам  роботи  та  освітній  програмі. Разом  з  тим, ліцей  ні  в  якій  мірі  не  забороняє  підвищувати  свою  кваліфікацію  педагогічним  працівникам  за  їх  потребами  та  інтересами.

38.  Ліцей  сприяє  організації  дослідницько – експериментальній  роботі  та  залученню  педагогічних  працівників  до  цієї  роботи. Тема  дослідницько – експериментальної  роботи, яка  обирається  ліцеєм, є  актуальною, інноваційною  та  дозволяє  у  повній  мірі  виконати  освітню  програму  і  забезпечити  підвищення  якості  освітньої  діяльності. Стан  дослідницько – експериментальної  роботи  в  ліцеї  вивчається  через  ознайомлення  з  документацією, звітами, публікаціями  педагогічних  працівників.

39.  Педагогічні  працівники  ліцею  залучаються  у  якості  освітніх  експертів  до  реалізації  освітніх  проектів, розробки  та  експертизи  тестових  завдань  ЗНО, участі  в  інституційному  аудиті. Робота  у  якості  освітніх  експертів  сприяє  професійному  зростанню  педагогічних  працівників  та  підвищує  імідж  ліцею.

40.  Педагогічні  працівники  ліцею  розробляють  власний  освітній  продукт  у  вигляді  розробок, публікацій, сценаріїв  тощо. Розробки  педагогічних  працівників  публікуються  на  сайті  ліцею, інших  інтернет – ресурсах, фахових  виданнях. Педагогічні  працівники  ліцею  поширюють  свій  практичний  досвід  на  ліцейних, районних  і  міських  заходах.

41.  Педагогічні  працівники  ліцею  мають  стійкі  навички  у  використанні  інформаційно – комунікативних  технологій. Інформаційно  - комунікативні  технології  постійно  застосовуються  в  освітньому  процесі. Вивчення  стану  оволодіння  інформаційно – комунікативними  педагогічних  працівників  проводиться  через  спостереження. Для  формування  стійких  навичок  у  використанні  інформаційно – комунікативних  технологій  в  ліцеї  проводяться навчання, індивідуальні  консультації, дане  питання  розглядається  на  нарадах  при  директорові.

42.  Педагогічні  працівники  ліцею  обізнані  з  основним  положеннями  нормативно – правових  документів  у  галузі  освіти. Зміст  положень  нормативно – правових  документів  розглядається  на  нарадах  при  директорові, засіданнях  педагогічної  ради. З  даної  проблематики  проводяться  тематичні  семінари.

43.   Педагогічні  працівники  використовують  виключно  державну  мову  в  освітньому  процесі. Важливим  аспектом  є  правильне  використання  педагогічними  працівниками  наукової  та  педагогічної  термінології  українською  мовою. Дане  питання  вивчається  шляхом  спостереження  та  відвідування  навчальних  занять.

44.  У  процесі  оцінювання  педагогічної  діяльності  значна  увага  приділяється  такій  складовій  освітнього  процесу, як  взаємовідносини  педагогічних  працівників  і  учнів. Ці  відносини  мають  грунтуватись  на  засадах  партнерства  і  діалогу. Вчитель  ні  в  якому  разі  не  повинен  обмежувати  учня  у  висловлюванні  власної  думки  та  відстоюванні  свого  бачення  на  процес  і  об’єкт. Вивчення  даного  питання  в  ліцеї  відбувається  через  опитування  учнів.

45.  Наскрізний  освітній  процес  неможливий  без  надання  всебічної  допомоги  учню, як  під  час  проведення  навчального  заняття, так  і  в  післяурочний  час. Ця  допомога  може  надаватись  у  вигляді  консультацій, як  індивідуальних, так  і  групових. Вчителі  можуть  готувати  учнів  для  участі  в  олімпіадах, науково – дослідницькій  роботі, допомагати  тим  учням, які  мають  проблеми  у  навчанні. Даний  аспект  педагогічної  діяльності  вивчається  шляхом  проведення  опитування  учнів.

46.  Якість  освіти  неможлива  без  комунікування  педагогічних  працівників  з  батьками  та  отримання  від  них  зворотнього  зв’язку. Ця  комунікація  спрямована, насамперед, на  спільний  пошук  шляхів  прогресу  дитини  у  навчанні. Без  комунікування  з  батьками  неможливе  розроблення  індивідуальної  освітньої  траєкторії. Комунікація  з  батьками  відбувається  у  різних  формах – під  час  проведення  батьківських  зборів, індивідуального  спілкування, використання  інтерактивних  інтернет-платформ  тощо. Дане  питання  вивчається  через  опитування  батьків.

47.  Одним  із  аспектів  професійного  зростання  та  самовдосконалення  педагога  є  співпраця  з  колегами. Співпраця  між  педагогічними  працівниками  відбувається  через  діяльність  педагогічної  ради, роботу  методичних  об’єднань. Важливим  є  також  неформальне  спілкування. Дане  питання  вивчається  шляхом  проведення  опитування  педагогічних  працівників.

48.  Педагогічні  працівники  ліцею  здійснюють  свою  діяльність  на  засадах  академічної  доброчесності  та  спонукають  до  дотримання  норм  академічної  доброчесності  учнів. В  ліцеї  розробляється  положення  про  академічну  доброчесність, наказом  директора  створюється  комісія  з  розгляду  випадків  недотримання  норм  академічної  доброчесності  серед  учасників  освітнього  процесу, дане  питання  розглядається  на  засіданнях  педагогічної  ради. Дотримання  норм  академічної  доброчесності   має  бути  наскрізним  в  освітньому  процесі, тому  дане  питання  вивчається  шляхом  відвідування  навчальних  занять  учителів.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  5. ОЦІНЮВАННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ

 

49.   В  ліцеї  використовуються, оприлюднюються  та  можуть  розроблятися  критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  з  предметів  і  курсів  робочого  навчального  плану.  Учні  систематично  інформуються  про  критерії  оцінювання, розуміють  їх. Дане  питання  вивчається  шляхом  ознайомлення  з  оприлюдненими  критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  та  опитування  учнів.

50.  В  ліцеї  відбувається  постійний  аналіз  динаміки  навчальних  досягнень  учнів. Відслідковується  динаміка  протягом  навчального  року, через  результати  навчальних  досягнень  досліджується  адаптація  новоприбулих  учнів, прослідковується  кореляція  між  результатами  державної  підсумкової  атестації, моніторингів  та  річним  оцінюванням  з  предметів  і  курсів. За  результатами  аналізу  динаміки  навчальних  досягнень  приймаються  педагогічні  та  управлінські  рішення.

51.  В  ліцеї  контролюється  дотримання  принципів  академічної  доброчесності  у  ході  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів. На  виставлення  оцінки  не  можуть  впливати  ніякі  інші  чинники, крім  навчальних. Керівництво  ліцею  реагує  відповідним  чином  на  прояви  академічної  недоброчесності  при  виставленні  оцінок.

52.  В  ліцеї використовується  формувальне  оцінювання  навчальних  досягнень. Формувальне  оцінювання  використовується  для  відстежування  прогресу  учня, його  особистісного  розвитку. Питання  про  запровадження  формувального  оцінювання  розглядаються  на  засіданнях  педагогічної  ради  та  нарадах  при  директорові.

53.  В  ліцеї  досліджується  рівень  задоволеності  учнів  освітнім  процесом  та  тим. як  їхні  досягнення  у  навчанні  оцінюються. Визначається  рівень  задоволеності  через  аналіз  опитування  учнів.

54.  Освітній  процес  в  ліцеї  передбачає  розвиток  в  учнів  почуття  відповідальності  за  результати  власної  освітньої  діяльності, здійснюється  система  педагогічних  прийомів, щоб  учні  могли  оцінити  свої  можливості  і  ставили  цілі  особистого  розвитку. Дане  питання  вивчається  через  опитування  учнів.

55.  У  ході  наскрізного  процесу  виховання  педагогічні  працівники  розвивають  в  учнів  громадянську  активність  та  ініціативу. З  даного  питання  вивчається  документація  та  опитуються  учні.

 

 

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net