Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 33
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Кафедри

 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

С. С. Сурма – директор ліцею «Універсум»

М. В. Бобровський – заступник директора.

 

 

На сучасному етапі все більшої популярності у всіх галузях людського життя набувають рейтингові оцінки. Це пояснюється тим, що вони несуть в собі велику кількість візуальної, емпіричної та аналітичної інформації. Рейтинг – це, свого роду, керівництво до дії, можливість прогнозу тих чи інших явищ. І не можна забувати, що об’єктивною основою існування будь-яких рейтингів є кількісні показники, і ніяких інших показників там не повинно бути. Все вищесказане безпосередньо стосується і навчально – виховного процесу. З 2008 розпочата спроба складання загальноліцейного рейтингу учнів. На наш погляд, існування рейтингової оцінки учнів у нашому ліцеї дає змогу отримати додатковий стимул для учнів і батьків, підвищити результативність навчальної діяльності учня.

За основу підрахунків рейтингового балу нами були використані такі показники і такі міркування:

1. Найголовнішою складовою діяльності учня є його результати навчання, де акумулюються як знання, уміння і навички учня, так і його виконавська дисципліна. Тому дана складова повинна відображатись в сумарному рейтингу учня найповніше.

2. Другою складовою є так званий кураторський бал, який включає старанність учня, дисципліну, активну участь в житті класу і ліцею.

3. Третьою і дуже важливою складовою є участь учня в олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо. Причому тут ми повинні враховувати і результати цієї участі.

В даному разі виникає питання про включення інших складових в сумарний рейтинг. Це питання в значній мірі дискусійне, але на нашу думку формула сумарного рейтингу повинна бути доволі проста. Адже існує правило в статистиці – чим більше складових ми включаємо для кількісної оцінки об’єкта або явища, тим більшою може бути математична похибка. Підсумовуючи все сказане можна запропонувати інтегральну формулу для визначення сумарного рейтингу учня. Вона має такий вигляд

Р=СНБ + 0,1КБ + (Ко + СУМ.1/Мо) + (Кк + СУМ. 1/Мк) , де

СНБ – середній бал навчальної діяльності учня;

КБ – кураторський бал;

Ко - кількісна участь учня в учнівських олімпіадах;

Мо- місце, отримане учнем за результатами олімпіади;

Кк- кількісна участь учня у конкурсах, фестивалях, конференціях та інших заходах;

Мк- місця, отримані учнями.

Саме виходячи з цієї формули розраховується рейтинг ліцеїстів за І семестр і за навчальний рік. На наш погляд, рейтинговий бал першого семестру є лише проміжним етапом оцінки діяльності учня. Найважливішим показником є сумарний рейтинг навчального року. І сьогодні ми маємо реальну можливість дати об’єктивну оцінку діяльності учня за рік. За результатами , показаними учнями, можна провести нагородження на святі знань, а випускників можна нагородити на урочистій педраді, присвяченій врученню атестатів. Більш прийнятним є виділення двадцятки кращих ліцеїстів .

Висвітлення результатів за два роки використання рейтингової оцінки показало значну зацікавленість учнів даною формою оцінювання їхньої діяльності. Дуже багато ліцеїстів цікавились своїм місцем, цікавились критеріями, за якими виводиться сумарний бал. Якщо дана робота буде традиційною і систематичною в навчальному закладі, це дозволить виявляти динаміку навчальних показників учня, порівнювати показники за роками, класами, семестрами.

В 2009/2010 навчальному році нами був підрахований рейтинг як учнів, так і класів в цілому. В даному аспекті ми можемо зробити ряд висновків:

1. Результати рейтингу по класах свідчать про високі результати рейтингу 11-А і 11-В класів, що свідчить про позитивну налаштованість учнів на навчання, в першу чергу – випускників, їхню відповідальність щодо результатів навчання в ліцеї.

2. Аналіз рейтингового балу по класах показує досить невеликий коефіцієнт варіації. Це свідчить про те, що переважна більшість учнів ліцею успішно справляються з навчанням.

3. Аналіз найгіршої двадцятки свідчить, що в цій групі 5 учнів 11-Б класу, по 3 учні 8-А, 11-В, 10-А класу, по 2 – 9-А і 8-Б класу, по 1 – 11-б, 10-В класи.

4. В переважній більшості випадків середній навчальний бал чітко корелюється з кураторським балом. Але хочеться відмітити і інші випадки, хоча вони і поодинокі, коли низький середній навчальний бал супроводжується високим кураторським і навпаки. Розгляд подібних випадків може взяти на себе психолог, проводячи індивідуальну роботу з учнями.

5. За результатами другого семестру ми маємо можливість підрахувати річний рейтинг, подивитись прогрес або регрес учнів за семестрами.

Таким чином, основними перевагами рейтингової оцінки навчальної діяльності учнів є її об’єктивність, яка дає можливість подолати чинник емоційності оцінки роботи учня, індикативність, яка дає можливість прослідкувати тенденції і виявити проблемні ситуації, комплексність, яка дає можливість всебічно оцінити діяльність учня в навчальному закладі. Основною перевагою запрпонованої формули для визначення рейтингового балу є її відкритість, тобто формулу можна доповнювати новими складовими або вводити необхідні коефіцієнти, зважаючи на специфіку навчального закладу. Запропонована авторами рейтингова оцінка є лише складовою в такій багатогранній системі, як навчально – виховний процес, але ця складова повинна зайняти одне з чільних місць, в першу чергу через свою об’єктивність.

 

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net