Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 65
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Географія

 

  1. 1. Географічне  розміщення

Київська  обл. розміщена  переважно  на  правобережжі  середньої  течії  Дніпра. Територія  її  витягнута  з  півночі  на  південь.

Історично  складені  адміністративні  межі  Київської  обл. не  збігаються  з  межами  природних  районів. Вона  розміщена  на  стику  двох  природних  зон, різко  відмінних  у  ландшафтному  відношенні.  У  господарському  освоєнні  території  області  і  територіальному  поділі  праці  в  її  межах  неабияку  роль  відіграли  ландшафтні  відміни  Полісся  і  Лісостепу. Важливою  обставиною  є  зручне  транспортно – географічне  розміщення.

 

  1. 2. Природні  умови  і  ресурси

Територія  області  має  своєрідну  геологічну  будову  і  складається  з двох  головних  різнорідних  і  різновікових  структурних  елементів. Південно – Західна  частина  приурочена  до  Українського  щита. Докембрійські  кристалічні  породи  перекриті  тут  відносно  малопотужним  чохлом  осадових  порід, а  в  долинах  річок  виходять  на  денну  поверхню. Північна  і  Північно – Східна  частини  області  належать  до  Дніпровсько – Донецької  западини, у  межах  якої  кристалічний  фундамент  глибоко  занурюється  під  осадові  товщі  порід  палеозою, мезозою  і  кайнозою.

Поверхня  докембрійського  фундаменту  у  південній  частині  області  нерівна. Денудаційні  процеси  в  умовах  тривалого  континентального  розвитку  щита  обумовили  інтенсивне  руйнування. Поверхня  зденудованого  фундаменту  ускладнена  поширеними  тут  ерозійними  зниженнями, що  чергуються  з  підвищеними  ділянками  тектонічного  походження.

На  північно – східному  схилі  Українського  щита  на  глибинах  понад  500  м  нижче  рівня  Дніпра  залягає  товща  різновікових  порід  осадового  комплексу.

Київська  обл  розміщена  у  межах  трьох  орографічних  областей. Правобережна  частина  має  загальний  похил  на  північний  схід  і  схід. На  Лівобережжі  поверхня  похилена  на  захід  і  південний  захід. Найбільш  підвищеною  є  південно – західна  частина  області, де  висоти  в  межах  Таращанського  району  досягають  273  м. У  північній  частині  вони  становлять  190  м, а  на  Лівобережжі  коливаються  в  межах  90…140  м.

На  Правобережжі, особливо  у  придніпровській  смузі, густо  порізаній  яружно – балковою  сіткою, глибина  розчленування  поверхні  досягає  100…110  м, поступово  зменшуючись  на  північний  захід  і  захід. Поверхня  Придніпровської  височини  в  межах  Київської  області  розчленована  густою  мережею  річкових  долин  і  балок.

На  Поліській  низовині  глибина  розчленування  значно  менша. Важливу  роль  у  будові  поверхні  відіграють  широкі  долини  Дніпра, Прип’яті, Ужу, Тетерева, Здвижу, Ірпеня. на  межиріччях  і  широких  терасових  поверхнях  в  долинах  річок  поширені  піщані  вали, горби, пасма  висотою  понад  20…25  м.

Придніпровська  низовина – це  типова  терасова  рівнина  з  досить  слабким  коливанням  абсолютних  і  відносних  відміток. Поверхня  Лівобережжя  мало  розчленована.

Корисних  копалин  в межах  області  небагато. Київська  область  має  значні  запаси  торфу, кварцових  пісків, інших  будівельних  матеріалів.

Клімат  Київської  області  займає  проміжне  місце  між  кліматом  західних  і  східних  областей. Відсутність  високих  гірських  піднять  сприяє  вільному  переміщенню  повітря  різного  походження, що  обумовлює  значну  мінливість  погодних  процесів  в  окремі  сезони.

Поверхня  Київщини  характеризується  розвинутою  гідрографічною  мережею  (177  річок  довжиною  більше  10  км). Річки  відносяться  до  басенів  Дніпра  і  Південного  Бугу. Для  водопостачання  населених  пунктів  широко  використовуються  підземні  води. Область  в  цілому  недостатньо  забезпечена  місцевими  водними  ресурсами.

Рзміщуючись  в  межах  двох  природних  зон, територія  області  має  різноманітний  грунтово – рослинний  покрив. Для  північної  частини  області  характерні  дерново – підзолисті, в  долинах  річок – дерново – глейові, лучні  та  болотні  грунти, великі  масиви  хвойних  і  мішаних  лісів, значні  площі  різнотравно – злакових  лук  і  заболочених  просторів. Лісостепова  частина  Київщини  характеризується  складним  перемежуванням  сірих  лісових  грунтів, які  сформувались  під  широколистими  лісами, і  чорноземів, сформованих  під  лучними  степами.

Основні  типи  ландшафтів  на  території  області:

Зандрові  рівнини;

Моренні  горби;

Льодовикові  долини;

Болотні  місцевості;

Річкові  тераси;

Розчленовані  лесові  рівнини  і  височини.

 

  1. 3. НАСЕЛЕННЯ

Середня  густота – 1540  люд/кв  км. Урбанізованість – 72%.

Населення найбільших  міст  (в  тис  люд):

Березань – 15

Біла  Церква – 215

Богуслав – 18

Бориспіль – 52

Боярка – 37

Бровари – 84

Васильків – 39

Вишгород – 22

Вишневе – 32

Ірпінь – 37

Кагарлик – 13

Миронівка – 15

Обухів – 33

Переяслав – Хмельницький – 31

Сквира – 18

Славутич – 26

Тараща – 14

Тетіїв – 15

Узин – 14

Українка – 17

Фастів – 54

Яготин  - 22

 

  1. 4. ПРОМИСЛОВІСТЬ

В  структурі  економіки  промисловості  належить  64%, сільському  господарству – 36%. Виділяються  16  галузей. Провідне  місце  займають  машинобудування, харчова, легка, будівництво, хімія, деревообробна. Помітні  територіальні  диспропорції  в  розміщенні  економіки.

 

  1. 5. СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО

Спеціалізація – зерново – бурякове  рослинництво  і  молочно – м’ясне  тваринництво. Тваринництво – 63%. Основні  культури – пшениця, цукровий  буряк, льон-довгунець. Широко  культивується  картопля.

Бобровський  Марко  Володимирович

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net