Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 36
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Економіка

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОСНОВНИМИ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Національна і світова економіка представляють собою складну багаторівневу систему. Основними кількісними характеристиками будь-якої системи є основні макроекономічні показники – ВВП на душу населення, продуктивність праці, індекс розвитку людського потенціалу (рівень життя). Ці показники об’єднують кількісні виміри як фізичного, так і соціального капіталу. Будь-яка система характеризується складними внутрішніми зв’язками. Нашим завданням було знайти і проаналізувати взаємозв’язки між названими макроекономічними показниками.

 

 

 

 

На мал. 1 представлена залежність між показниками ВВП на душу населення і рівнем життя:


ми бачимо, що між названими показниками існує чітка нелінійна залежність експоненціального виду. Помітно, що чим вищий показник ВВП на душу населення, тим вище місце в рейтингу ІРЛП (рівня життя). З графіка помітна закономірність – зростання ВВП на душу до 10 тис $, тобто це рівень слаборозвинутих в економічному і соціальному відношенні країн, призводить до значного зростання місця в рейтингу за рівнем життя. Тобто суспільний прогрес відсталих країн переважно залежить від зростання ВВП. На рівні ВВП на душу від 20 тис $ зростання ВВП перестає бути вирішальним і значну роль у зростанні рівня життя починають відігравати інвестиції в соціальний капітал, які і визначають суспільний прогрес країн.

Рівень життя в країні безпосередньо пов’язаний і з показниками продуктивності праці. Під продуктивністю праці ми розуміємо кількість створюваного ВВП за 1 год, вираженої в €/год. Ми отримали таку залежність:


Ми отримали чітку степеневу залежність рейтингу рівня життя країни від показників продуктивності праці. Знову ж таки, зростання продуктивності до 10 €/год , що характерно для країн, які розвиваються, значно впливає на прогрес в рейтингу рівня життя. В країнах з високими показниками рівня життя, наприклад від 20 місця і вище – зростання продуктивності праці є лише одним з головних факторів суспільного прогресу країн. Тобто у високорозвинутих країнах прогрес досягається у поєднанні інвестицій у фізичний і соціальний капітал.

Залежність між продуктивністю праці і показниками ВВП на душу населення можна виразити лише лінійно, адже нульова продуктивність дасть нам нульовий показник ВВП. Дана залежність виглядає так:


Таким чином ми виявили чіткі залежності між основними макроекономічними показниками в розвитку економіки країн світу. В залежностях, де функцією є рейтинг рівня життя, зв’язок між величинами є нелінійним, що передбачає необхідність для забезпечення суспільного прогресу не тільки зростання ВВП з боку економічних суб’єктів, але й зростання інвестицій у соціальний капітал країн, які можуть бути забезпечені, переважно, за рахунок діяльності державних інститутів та державного бюджету. Це ще раз підтверджує перевагу змішаної моделі економічного розвитку над ринковою або централізованою. Адже ринкова модель не може у повній мірі забезпечити зростання соціального капіталу, а планова не може бути ефективною щодо зростання ВВП і продуктивності праці.

Балабанов  Данило,  11-А  клас

Бобровський  М. В., вчитель  географії

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net