Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 5
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Правознавство

Підготовлено  Ілюшиною  Марією  Іванівною

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Основи конституційного ладу України»

Мета: перевірити, поглибити, систематизувати та закріпити знання учнів; оцінити навчальні досягнення учнів

Основні поняття: вибори, виборчі системи, бюлетень

Тип уроку: контроль знань

Структура уроку

  1. Організаційний момент
  2. Перевірка і оцінювання рівня навчальних досягнень
  3. Підсумки уроку

Тестові завдання

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповідей, з яких один правильний. Виберіть правильну відповідь

  1. Вкажіть, хто підтримував патріархальну теорію походження держави:

А) Арістотель

Б) Кант

В) Фома Аквінський

Г) Ш.Монтескє

2. Оберіть з переліку ту ознаку держави. Яка належить до її основних ознак:

А) наявність державних символів

Б) територія

В) державна мова

Г) поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову

3. Вкажіть, як називається порядок утворення і функціонування держави:

А) форма держави

Б) форма державно-територіального устрою

В) форма державного правління

Г) форма державно-правового апарату

4. Вкажіть вид функцій держави, які стосуються сфери суспільних відносин:

А) економічні

Б) внутрішні

В) зовнішні

Г) постійні

5. Вкажіть, які форми права не характерні для правової системи України:

А) правовий звичай

Б) правовий прецедент

В) нормативний договір

Г) нормативно-правовий акт

6. Зазначте, ким/яким органом проголошено Акт незалежності України:

А) Верховною Радою України

Б) Всеукраїнським референдумом

В) Президентом України

Г) Кабінетом Міністрів України

 

У завданнях 7-9 розташуйте події, етапи та стадії процесів, позначені літерами, у правильній послідовності. Для цього в клітинках поряд із цифрами, які означають порядковий номер, впишіть відповідні літери, якими позначено події, етапи та стадії процесів

7. Розмістіть названі правові акти в правильній послідовності

А) Литовські статути

Б) «Руська правда»

В) «Пакти й конституції законів вольностей Війська Запорозького» Пилипа Орлика

Г) «Права, за якими судиться малоросійський народ»

8. Встановіть послідовність окремих етапів законодавчого процесу

А) законопроект

Б) законодавча ініціатива

В) оприлюднення закону

Г) прийняття закону

9. Розмістіть події у хронологічній послідовності

А) прийняття України до Ради Європи

Б) проголошення незалежності України

В) підписання Конституційного договору

Г) Всеукраїнський референдум щодо підтвердження Акта проголошення незалежності України

У завданнях 10-12 до кожного із завдань, позначених цифрою, виберіть один правильний варіант відповіді, позначених літерою

10. встановіть відповідність між предметом правового регулювання та відповідною галуззю права України

1. Відносини у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності держави

2. Закріплення основ державного і суспільного ладу, основ правового статусу особи, порядку формування та компенсації органів держави

3. Визначення видів суспільно небезпечних діянь і покарань,

що застосовуються до осіб, які їх вчинили

  1. Відносини, що виникають у процесі надходження та розподілу коштів державного бюджету

А) кримінальне право

Б) адміністративне право

В) цивільне право

Г) конституційне право

Д) фінансове право

11. Встановіть відповідність між указаними конституційними правами та свободами людини і громадянина в Україні та їх видами

1. право на недоторканність життя

2. право на охорону здоровя

3. право на освіту

4. право на звернення громадян

 

А) соціальні права і свободи

Б) політичні права і свободи

В) громадянські права і свободи

Г) економічні права і свободи

Д) культурні права і свободи

 

12. Встановіть відповідність між посадовими особами органів державної влади; особами, які служать в органах місцевого самоврядування, та строком їхніх повноважень

1. Народний депутат України

2. Голова Конституційного Суду України

3. Сільський, селищний, міський голова

4. Суддя Конституційного Суду України

 

А) 3 роки

Б) 4 роки

В) 5 роки

Г) 7 років

Д) 9 років

 

Завдання 13 потребує розгорнутої відповіді

13.  Дайте розгорнуту відповідь за однією із тем:

1)    Порядок прийняття законів в Україні

2)    Порядок проведення виборів в Україні

3)    Порядок проведення референдумів в Україні

 

 

 

 

 

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net