Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Новини - Сайт

 

ЛІЦЕЙ  «УНІВЕРСУМ»  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МІСТА  КИЄВА

СТРАТЕГІЯ  РОЗВИТКУ  ТА  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЛІЦЕЮ

Схвалено  педагогічною  радою  ліцею, протокол  № 5  від  26.02.2019

 

2019 - 2024

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ  РОЗВИТКУ  ТА  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ЛІЦЕЮ

Яку  роль  відіграє  школа  і  якою  вона  має  бути  у  ХХІ  столітті, щоб  підготувати  людину  до  повноцінної  діяльності  і  праці?  Система освіти в будь-якій  країні  покликана  сприяти  реалізації  основних  завдань соціально-економічного  і  культурного  розвитку  суспільства, бо саме заклади  освіти  готують  людину  до  активної  діяльності  в  різних сферах  економічного, культурного, політичного  життя  суспільства. Здатність освітньої  установи  достатньо  гнучко  реагувати  на  запити  суспільства, зберігаючи  при  цьому  накопичений  позитивний  досвід, має  дуже  велике значення  для  вдосконалення якості  освіти.

Визначення  стратегічних  напрямів  розвитку  системи  освіти  турбують  практично  все  світове  співтовариство. У  книзі  «Школа для XXI століття. Пріоритети  реформування  освіти» американський  педагог  Філіп  Шлехті, посилаючись  на опитування  багатьох  бізнесменів, роботодавців, шкільних  функціонерів, підкреслює, що  на  запитання:« Що ви хочете від школи?» отримував, як правило, приблизно  однакову   відповідь: «Нам потрібні  люди, які  вміють  вчитися  самостійно». Ці  думки  у  повній  мірі  підходять  і  до  стратегічного  розвитку  системи  освіти  України. Ми  поступово  переходимо  до  постіндустріального  суспільства, тому  нам  потрібні  випускники, які  можуть  самостійно  мислити, приймати  рішення, здатні  до  об’єктивної   самооцінки.

Ліцей “Універсум” згідно з його Статутом – заклад  загальної  середньої  освіти   з профільним навчанням та поглибленим  вивченням  окремих  предметів, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, задовольняє потреби  учнів  основної  і  старшої  школи в освіті понад державний мінімум та здійснює різнобічну  підготовку  учнівської  молоді  до  життя.

Основні  стратегічні  завдання  діяльності  ліцею:

  1. Оволодіння  учнями  ключовими  компетентностями, необхідними  для  життя.
  2. Підготовка  випускників  до  вступу  у  заклади  вищої  освіти.
  3. Наскрізний  процес  виховання  учнів.

Основна  школа  ліцею  вже  декілька  років  працює  за  навчальним  планом  поглибленого  вивчення  інформатики  та  вивчення  двох  іноземних  мов. Таке  спрямування  базової  освіти  буде  зберігатись  і  в  найближчій  перспективі. Воно  відповідає  запитам  дітей  і  батьків  та  є  актуальним  на  сьогоднішній  день.

Старша  школа  є  багатопрофільною. Це  зумовлено  запитами  батьків і дітей  та  необхідністю  враховувати  напрямки  вступу  абітурієнтів  до  ЗВО. Ліцей  буде  продовжувати  орієнтуватись  на  три  профільні  напрями – математичний, гуманітарний, економічний. Дані  профілі  були  нами  сформовані  на  основі  щорічних  опитувань  учнів  9-х  класів, аналізом  прийому  учнів  до  10  класу  та  обов’язковим  психологічним  супроводом. Аналітична  робота  показала, що  саме  ці  профілі  найбільш  затребувані, зважаючи  ще  і  на  співпрацю  з  вищими  навчальними  закладами. Тому  можемо  констатувати, що  ми  досягли  системності  у  підходах до  профільного  навчання  у  старшій  школі.

Одним  із  стратегічних  напрямів  діяльності  ліцею  є  сприяння  постійному  професійному  зростанню  педагогічних  працівників. Ліцей  буде  продовжувати  працювати  над  підвищенням  якісних  показників  кваліфікаційного  складу  педагогічних  працівників, систематичним  підвищенням  кваліфікації  педагогічних  працівників  у різних  формах, сертифікації  педагогічних  працівників.

Необхідним  і  актуальним  завданням  є  процес  поглиблення    комп’ютеризації  у  закладі  освіти. Використання  ІКТ  включає  в  себе  багато  складових, які  забезпечують  ефективність  освітнього  процесу. Нами  розроблена  власна  інтерактивна  платформа  «Електронний  щоденник». Зайшовши  на  свою  сторінку  батьки  і  діти  можуть  побачити  оцінки, пропуски, домашнє  завдання. Завдяки  системі, в  домашнє  завдання  ми  можемо  включати  електронні  версії  уроків, посилання  на  необхідні  сайти, фільми, тестові  завдання. У  перспективі  ми  будемо  працювати  з  різними  інтерактивними  платформами, але  основна  увага  буде  приділена  Google  Classroom.

Актуальною  на  сучасному  етапі  є  і  інноваційна  робота  в  школі. Головне, щоб  вона  була  реальною  і  не  ховалась  за  загальні  фрази. Ми  обрали  дослідницько-експериментальну  роботу  щодо  впровадження  дистанційної  освіти, тому  що, по-перше, маємо  деякі  наробки  з  даної  проблематики, а  по-друге – стратегічною  метою  ліцею  є  надання  повноцінної  освіти  у  формі  дистанційної. Буде  продовжена  робота  щодо  впровадження  технології  змішаного  навчання  в  ліцеї.

Стратегічний  розвиток  ліцею  неможливий  без  вдосконалення  матеріальної  технічного  забезпечення  ліцею  та  створення  комфортного  освітнього  середовища. Основним  завданням  поліпшення  матеріально – технічного  забезпечення  залишається  обладнання  на  території  ліцею  сучасного  спортивного  майданчика. Також  необхідно  створювати  мотивуюче  до  навчання  та  функціональне  середовище  у  навчальних  приміщеннях  ліцею.

Основні  напрями  науково – методичної  роботи  в  ліцеї:

  • вдосконалення  системи  оцінювання  навчальних  досягнень;
  • забезпечення  компетентнісного  підходу  у  викладанні;

Щороку  в  ліцеї  буде  здійснюватись  вивчення  внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти, на  основі  якого  здійснюватиметься  самооцінювання  освітньої  діяльності  та  визначення  рівня  освітньої  діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net