Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 24
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Англійська мова

Підготувала  Гурбич  Юлія  Володимирівна

Метод проектування – це комплекс пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних та письмових видів робіт, що виконуються учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми.

Метод проектів створює:

  • умови для творчої самореалізації учнів,
  • підвищує мотивацію до навчання,
  • сприяє розвитку інтелектуальних здібностей,
  • учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які вони проектують у навчанні.

«Діти легко забувають те, що вони кажуть,

і те, що їм кажуть, але не те, що вони роблять,

і не те, що з ними роблять».

Ж.Ж.Руссо

Ефективність використання методу проектів на уроках іноземної мови :

На уроках англійської мови з використанням проектного вчення  створюються такі умови, при яких учні вчаться:

·        самостійно отримувати знання з різних джерел;

·         користуватися цими знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань;

·        набувають комунікативних умінь, працюючи в різних групах;

·        розвивають свої дослідницькі уміння (виявлення проблеми, збір інформації з літератури, документів і так далі) ;

·        розвивають аналітичне мислення.

Практика використання методу проектів показує,  що “разом вчитися не лише легше і цікавіше, але і значно ефективніше. Тому можна з упевненістю стверджувати, що в учня розвивається креативна компетентність, як показник комунікативного володіння іноземною мовою на певному рівні.

Універсальність використання методу  проектів:

-можливо  використовувати практично по будь-якій темі.

- можливо використовувати з будь-яким підручником (УМК)

-можливо  включити в різні форми загальної системи роботи на етапі мовної практики

-можливо  використовувати як вигляд роботи по підтримці    досягнутого рівня, вдосконаленню і поглибленню підготовки учня.

Метод проектів навчає  самостійно:

wставити цілі і завдання,

w робити розумний вибір,

wвирішувати, як виконати те або інше завдання,

wзбирати інформацію,

w апробовувати щось,

w уміти оцінити результат («Development of search and study skills»).

Традиційний зв’язок «учитель-учень” змінюється на «учень-учитель”. Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку. Цінною є співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.

Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи, підтримує. Результат проектної діяльності- творча співпраця вчителя й учнів.

Треба сказати, що будь-яка робота над темою чи просто групова робота не може називатися методом проектів. Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів із обов’язковим представленням результатів. Результати виконання проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом,  газета, альманах тощо).

Системи діяльності вчителя та учнів

 

на різних  стадіях роботи над проектом

етапи

діяльність вчителя

діяльність учнів

1. Розробка

проектного зав­дання

 

 

1.1. Вибір теми проекта

Вчитель відбирає можливі теми і пропонує їх учням.

Учні обговорюють і приймають спільне рішення по темі

 

 

 

 

 

 

1.2.Виділення підтем в темі проекта

Вчитель попередньо виділяє підтеми і пропонує їх учням на вибір

Кожен учень вибирає собі підтему або вибирає нову

 

 

 

1.3. Формування творчих групп

Вчитель проводить організаційну роботу по формуванню груп з учнів,

які вибрали собі конкретні

підтеми і види діяльності

Учні вже визначили свої ролі і групуються в відповідності з ними в малі команди

1.4. Підготовка

матеріалів дослідницької роботи: формулювання питань, на які потрібно дати відповіді, завдання для  груп ,підбір літератури

Якщо проект великий, то вчитель завчасно розробляє завдання, питання для пошукової діяльності та літературу

Деякі учні старших класів приймають участь в розробці завдань.

Питання для пошуку відповідей можуть генеруватися в командах а потім обговорюються з класом

1.5. Визначення форм повідомлення результатів проектной діяльності

Вчитель приймає участь в обговоренні

Учні в групах а потім в класі обговорюють форми презентації результатів пошукової діяльності: видеофіільм, альбом, натуральні обекти, літе­ратурна гостина и т.д.

2. Розробка проекта

Вчитель консультує, координує роботу учнів, стимулює їх діяльність.

Учні проводять пошукову діяльність

3. Оформлення

результатів

 

 

 

Вчитель консультує, координує роботу учнів, стимулює їх діяльність.

Учні спочатку в групах , а потім у взаємодії з іншими групами

оформляют результат в відповідності з правилами

4. Презентація

Вчитель організовує экспертизу

Доповідають про результати своєї роботи.

5.Портфоліо

Оцінює свою діяльність по педагогічному керівництву діяльністю дітей, враховуючи їх оцінки

 

Topic: Ukraine and Greanpeace

Subtjpic:   Enviromental problems

If you don’t think about the future,

you will not have one.

John Galsworthy

 

Objectives:

  • To develop academic communication skills, critical thinking, students’ listening comprehension.
  • To encourage responsible leadership, stimulate research activities using new technologies.
  • To help people to understand the global threats facing our planet and take actions to improve the situation.

То  develop creativity and social skills working in groups.

 

Equipment: tape recorder, cards, tapes, pupils’ presentations and project.

The procedure of the lesson

1.Greeting.

 

T.: Well, friends, I think everybody has come, everybody’s OK, so let’s get started our lesson.

2. Motivation

T: Today we are going to speak about Ukraine Greanpeace and environmental problems .

3. Presentanion of Greanpeace

4. Slide-show

5. Listening Comprehension

T: I want to add some more information about ways how to save our nature. Listen to the text and write down pollution solutions

We have discussed the problems of today’s ecological situation. We have pointed out the sources of environment pollution. You know much about global warming, acid rains, ozone holes, deforestation, disappearing animals and urban problems. At our  lesson today we are to sum up the results of our work. The purpose of the discussion is to come to a conclusion about the sources of pollution and measures of environment protection.

 

 

 

6. WORK IN GROUPS

The aim of the task is to train the vocabulary of the Unit and to prepare the pupils for further discussion.

 

So, we have today some kind of project work – mini-project. Firstly I ask you to take one of these cards – any colour you like. Then those who have taken red cards unite into group; the second group will be for those who have yellow cards and so on. Now take a sheet of paper and your group’s colour marker and listen to what you have to do. Working in groups think and write in a big circle what sources of air pollution (first group), water pollution (the second), and flora and fauna pollution (the third ) you  can mention and what is being done to combat them. Are you clear about what you have to do? Well, but I don’t want you to spend more than 5 minutes on the task. Ask me for help with vocabulary if you need it. If you are ready, we’ll begin.

T.: You have 3 minutes more to analyze the informations. Then each group should tell the class what decision they came and why. Make sure everybody has an opportunity to express his opinion. Say some words about what   the other groups have added.

 

 

7. Presentation of the pupils’ project (collective work)

P: We named our project “Nature Protection” and have gathered much material based on this theme. There are many chapters in your project.

 

T.: So, let’s begin. The first group takes the floor. Share your findings! (air pollution )

 

-    Now it’s the second group’s turn. Tell us what your group talked about. (water pollution).

 

-    And the last group will demonstrate your poster and speak on the topic of “ Flora and Fauna “ pollution. I can see you have plenty of ideas on the subject.

 

T.: We speak so much today about the environmental protection. Why? Why is the problem of ecology so actual and important today ? Because our environment has become sick and dangerous.

You have given so many examples of its pollution, the results of which are dirty seas and rivers, unexplained illnesses, extinct animals, etc.

All these facts remind us that we must keep our environment clean, protect it.

In what way is this problem solved in our country? What do the people of Ukraine try to do?

Our country pays much attention to this question. It has actively joined international cooperation in the field of Environmental Protection – there are some agreements with neighboring countries.

Article 67 of our Constitution reads: “Citizens of Ukraine are obliged to protect nature and conserve its riches”

New laws and resolutions are adopted every year. There are some governmental commissions on the Problems of Environment and ecological monitoring is regularly carried out.

Besides, there are some public organizations, they are taking the control of pollution (Zeleny Svit) and mass media really helps a lot in solving  environmental problems.

 

 

-Yes, it is, because of our big coke-chemical plant. Nevertheless they use modern techniques and purification every year nearly 40 000 tones of harmful substances are thrown into the atmosphere.

And what about our streets, parks, our forest? – The situation is rather unattractive.

 

T.: So, in spite of everything we believe that the Earth is our common home. That’s why we should pay attention to its problems. Success in the environmental protection is possible only if all countries all over the world and all of us join our efforts. We hope it will be so!

 

T.: To continue the discussion next time I propose you to write a letter to Greanpeace and share your ideas on the problems of the Ukraines environment situation and its protection. It will be your hometask.

 

8. To sum up  our lesson:

‘I wish you always:

Air to breathe,

Fire to warm you,

Water to drink and

the Earth to live in.

I wish this to you from my heart’ -

 

T.: I thank everybody for the lesson. You worked as you could. I think you have good knowledge on the point.

T.: And now evaluation and assessment. I want you to discuss in the groups and put marks yourselves. You know better how everybody of you has been working . But I ask you to be honest and just.

9.  T: What does the word NATURE mean for you? Express your thoughts into acro poem

F. e.

Native land

Attractive fields

Treasure forests

Unique places

Rare plants
Entire paradise.

 

10.  Home assignment.

T: At home you will write a letter to your Greanpeace about environmental problems of Ukraine.

 

Учні оцінюють свою діяльність, враховуючи оцінки інших.

 

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net